RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Bramkarska Piotr Wrześniak i Marcin Chmura informuje:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu działań, usług Akademii.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Bramkarska Piotr Wrześniak i Marcin Chmura oraz w zależności od usługi, podmiot uczestniczący w jego realizacji.
3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy: kontakt@akademiabramkarska.com.pl