POZNAJ CEL NASZEGO TRENINGU

2

Akademia Bramkarska

Zasadniczym celem Akademii Bramkarskiej jest wychowanie młodego chłopaka, przy współpracy z rodzicami do tego, aby w przyszłości był wartościowym człowiekiem potrafiącym dobrze grać w piłkę, a nie piłkarzem.

Wykorzystując  własną  wiedzę i doświadczenie wyniesione ze zwycięstw i sukcesów, a może przede wszystkim z porażek i błędów zarówno osobistych jak i zawodowych, pragniemy pomóc młodym ludziom ustawić  piłkarstwo na właściwym miejscu w ich życiu. Tylko wtedy gdy  kariera, pieniądze i sława nie staną się podstawowym celem życia młodego człowieka, sport ma szansę spełnić właściwą rolę w życiu – dawać  radość i satysfakcję.

Poprzez trening bramkarski pragniemy pomagać w  kształtowaniu  cech niezbędnych nie tylko w życiu sportowca, ale także każdego dojrzałego człowieka – pracowitości, wytrwałości, cierpliwości, umiejętności uczciwej rywalizacji, radzenia sobie z własnymi ograniczeniami i słabościami. a także mądrego przyjmowania sukcesów i porażek.

Trening bramkarski oprócz zasadniczego celu jakim jest ciągłe podnoszenie umiejętności,  traktujemy również jako zmaganie się z własną słabością i bezradnością a porażkę jako odskocznię do tego by powstać silniejszym. Nic tak nie ubogaca człowieka jak poznanie własnych słabości i ograniczeń, zgoda na nie, wzrastanie pośród nich i choćby drobne nad nimi zwycięstwa.

1Wbrew temu co mówi dzisiaj wielu ludzi, także managerów piłkarskich i trenerów, życie człowieka – piłkarza  może, ale wcale nie musi być pasmem sukcesów aby było udane.

Akademia Bramkarska pragnie współpracować z rodzicami młodych ludzi tak, aby wraz z ich dojrzewaniem odnajdywali oni najważniejszy sens i cel swojego życia, a powodem uprawiania sportu nie była wyłącznie chęć zdobycia pieniędzy i sławy. Tylko wtedy sport, trening bramkarski, przyniesie spodziewaną radość, a ewentualny sukces, sława, pieniądze  lub też choroba, kontuzja, porażka czy kryzys nie zniszczy człowieka, ale przyczyni się do jego wzrostu.

Nasza Akademia Bramkarska nigdy nie będzie „fabryką piłkarzy”, nie będzie odrzucać  tych, którzy talentu do piłki mają trochę mniej i skupiać wyłącznie na wybitnie utalentowanych piłkarsko, tak jak dzieje się to w dzisiejszym, nie tylko piłkarskim, świecie. Rozwój osobisty, intelektualny i duchowy człowieka, idzie w parze i jest dla nas równie ważny  jak rozwój piłkarski.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą „płynąć pod prąd”, szkolić się według profesjonalnych i nowoczesnych metod treningowych, ale wbrew  modzie panującej w dzisiejszej piłce nożnej, dla których osiągnięcie sławy nie jest głównym celem, a profesjonalny trening bramkarski ma być środkiem do osobistego rozwoju, w każdej sferze życia.  Nie mówimy, że jest to droga prosta i łatwiejsza od innych. Przeciwnie,  jest to droga trudna, ale taka, która pozwala, niezależnie od stopnia osiągniętej kariery, zachować człowiekowi godność. Zapraszamy również tych, którzy nie zgadzają się z naszym sposobem postrzegania sportu, aby spróbowali, że można i trzeba inaczej.

Piotr Wrześniak
Marcin Chmura