KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU AKADEMII BRAMKARSKIEJ

Plik ten proszę pobrać, uzupełnić i dostarczyć do Trenerów najpóźniej do 25/06/2015 R/ . ( można to zrobić osobiście lub za pomocą drogi elektronicznej).